The OMFGWTF of Hong Kong

Pre ilustráciu mojich pocitov predstavme si zariadenie, ktoré nazveme “zážitkový ventilátor”. Je to ventilátor, ktorý vám fúka na hlavu zážitky a vaša hlava ich nejako absorbuje. Napríklad taký víkendový výletík na stredne zaujímavom mieste v okolí vášho bydliska produkuje jemný vánok okolo vašej hlavy, v ktorom sa naše vlasy iba nežne pohupujú. Máme predstavené? Teraz si predstavme veterný aerodynamický tunel, v ktorom som ja priviazaný za obe rozpažené ruky, je na mňa pustený uragán o rýchlosti 300 km/h, moje vetché telíčko plandá rovnobežne s prúdnicou, napínam všetky svaly aby ma neutrhlo a moje ústa sa plnia vzduchom ako halloweenová tekvica.

Nuž toto je zážitkový vetrík, ktorý na mňa duje Hong Kong odkedy som sa vylodil v jeho prístave. Ten sklobetón, ten cyberpunk. Chôdza v nadchodoch nad ruchom pestrofarebnej ulice. Pocit výšky nad svetom. Výšky fyzickej aj logickej. Som dojatý, nadšený a inšpirovaný na prasknutie.

Veľké mestá ako toto sú kryštáľmi civilizácie. Ani v dobrom, ani v zlom. Čisto vo fyzikálnom zmysle. Tam, kde sa hmota nahustí do určitej miery vznikne potreba organizácie do nejakých efektívnejších a usporiadanejších štruktúr. Jedným zo spôsobov ako vzniká kryštáľ je pod veľkým tlakom. Človek v kryštalickom centre má okolo seba krásne usporiadané štruktúry, ale je aj nútený riadiť sa stiesnenou fyzikou tohto sveta. Organizovane, efektívne. Vo veľkých mestách sa žije high performance life. Vidieť to na upachtených slečnách džogujúcich nakofeínovaných so svojimi Ajpodmi po central parkoch. Na čele sa im premieta ich boj so korporátnym rebríčkom. Mamičky v dokonalých kostýmčekoch vychovávajúce vysoko výkonné deti. Aj tak sa dá žiť. Na vyššej energetickej hladine v týchto Ňujorkoch. Mne stačí na tieto miesta prijsť na návštevu (kľudne aj na pár mesiacov), s otvorenou papuľou tento úžasný svet pozorovať a potom sa vrátiť do svojej malej príjemnej dedinky – Bratislavy.

Ešte budem mať pár pripomienok. Pokúsim sa nájsť kľudnejší čas, na ich vymyslenie a prepis. Momentálne som sa ocitol vprostred improvizovanej hostelovej párty nejakých kanado-britónov a ťažko sa mi rozjíma stojac za terminálom v tomto prostredí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *